La3161 схема включения

la3161 схема включения
Пунктирной линией на схемах показан металлический корпус микрофона, который следует соединить с экранирующий оплёткой кабеля. Настоящата схема е разработена за ръчно включване и изключване на принудителната вентилация, когато е необходимо по указание на светодиодната индикация. Работата на схемата се свежда до разпределяне на малките и големите мощности в товара съответно от интегралната схема и крайните биполярни транзистори. Или несколько рекомендаций для путешественников Как экономить электроэнергию при эксплуатации бытовой техники Какие бывают телефаксы Какие параметры на самом деле определяют качество работы УМЗЧ? Каким быть современному детекторному приемнику? Первоначально это были привезенные из-за рубежа экземпляры, рассчитанные главным образом, на использование компакт-кассет, но вместе с иностранными автомобилями к нам иногда попадали аппараты других типов. Правильный расчет трансформатора В поисках инвестиций для украинского телекома В поисках источников помех на диапазоне 40 метров В помощь начинающему радиолюбителю.


Светодиодът D64 за термично претоварване е червен и е разположен на лицевия панел на усилвателя. Эти банки всё ещё покрывают оловом, и они прекрасно паяются (их даже не нужно лудить). И вкусно и полезно… для самодельщика. Захранващ мрежов щепсел: Третата клема се използва за защитно зануляване на металната кутия на усилвателя, като по този начин може да бъде отведено случайно проникнално мрежово захранващо напрежение към кутията при авария.

Let’s look closer at some of the pin groups: Voltage Inputs The pins labeled HV, LV, and two GND’s provide high and low voltage references to the board. Ето защо маломощния мрежов захранващ блок съдържа маломощен мрежов трансформатор с две отделни еднакви вторични намотки (симетрични), които поотделно след токоизправяне и стабилизиране на напрежението се използват за захранването на съответните консуматори описани по-горе. For this example, let’s keep using the ADXL345 breakout but instead swap over to the I2C interface. We can even add another I2C device…how about the L3G4200D Gyroscope Breakout.

Похожие записи: